استرس درس خواندن


سؤال :

با سلام دختری دارم که در سال اول دبیرستان درس مس خواند او خیلی درس خوان است. به طوری که حوصله مرا سر می برد هیچ حرفی به جژء درس و مدرسه نمی زند با وسواس زیادی درس می خواند وقتی از سر امتحان می آید اگر سوالی را غلط نوشته باشد گریه می کند. حاضر نیست به مهمانی بیاید و اگر همراهمان بیاید بهداً می گوید از درسام عقب ماندم. در دبیرستاننمونه درس می خواند. وقتی از مدرسه میایدنه تفریحی، نه تلویزیون و نه سرگرمی دیگه ای. فقط و فقط درس می خواند. در ضمن او دختر بسیار مودب و عزیزی است. خیلی دلم می سوزد که اینقدر خودش را اذیت می کند از بچه گی تا الان من حتی یک بار هم به خاطر نمره بهش چیزی نگفتم. هر وقت می گوید امتحانم را بد شدم گفتم تلاشت را بکن و به خاطر نمره درس نخوان مدل ترم اولش 19/79 شد. در ضمن درس خواندش کند است. لطفا بگویید که چه کنم وسواس و اضطرابش کم شود می ترسم با این همه تلاشی که دارد به دلیل اضطرابش ناموفق باشد. ممنون


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم علت اضطراب این دختر همان مدرسه نمونه است متاسفانه در این مدارس به علت تمرکز و فشاری که به مسئله رقابت تحصیلی میدهند ، نه فرزند شما، که عموما محصلان آن همینطورند

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت در نوجوانی