انتخاب مدرسه


سؤال :

باسلام دختری دارم حساس عصبی وزودرنج ولجوج وپدرومادری مذهبی هستیم ونسبت به تربیت فرزندمون باتوجه به وضع بدجامعه ومدارس بسیارنگرانیم پایه هشتم است خودش اصرارداردادامه مدرسه نمونه دولتی برودولی ماچون علاوه براموزش تربیت هم برامون مهم است ومیخوایم مدرسه مشکات بزاریم که مدرسه ای مذهبی که برحجاب تاکیدداردوروی تربیت ومسیله علمی هردوکارمیکند البته خودش چادری است ومخالفت سرسخت بامشکات نداره میترسیم بعدازمدتی ازحجاب ومسایل دینی زده شود.بین این دومدرسه ماندیم.باتشکر


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم مدارس نمونه دولتی هم به ملاحظات تربیتی بی توجه نیستند لازم است قبل از ثبت نام در مدرسه ای ، با چند دانش آموز و والدین آنها در خصوص نحوه مدیریت و شرایط تربیتی مدرسه صحبت کنید

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت در نوجوانی