دروغ کودک


سؤال :

به نام خدا باسلام وعرض تشکر باتوجه به اینکه این صفت خلاف واقع گویی برای فرزندم عادت شده و گاهی اوقات این سخنان همراه با خیال پردازیهای شدید است آیا تنها برداشتن فشار از روی کودک کفایت می کتد وچگونه می توانم حسن نیتم را دراین زمینه به او نشان دهم که باعث اعتماد او وراستگویی اش شود


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم فشار را بردار و برایش توضیح بده که من هر راستی بگویی دوست دارم و هر دروغی بگویی بدم می آید و یادش بده که بزرگترها می توانند دروغ گفتن کودکان را بفهمند

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت در کودکی