جدایی کودکم


سؤال :

با سلام من از اول مهر تا کنون تخت فرزندم را از کنار تخت خودمان جدا کرده ام شب ها بعد از این که کنار من خوابش برد او را به تخت خودش می برم ولی اگر بیدار بود حاضر نیست تنهایی در تختش بخوابدآیا درست است که دوباره تخت او را کنار تخت خودمان بگذارم (دخترم خیلی به این کار مایل است)؟درباره این که می گویید من بیشتر به او بچسبم و او را اشباع کنم این کارها را کرده ام ولی فایده ای ندارد با این کار او دوباره بیشتر از قبل به من می چسبد و دیگر حاضر نیست از من جدا شود.تا کنون هم سعی کرده ام که بین تنها دو دختری که دارم فرقی نگذارم ولی باز نمی دانم مشکل کار من از کجاست


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم شما چندوقتی را در اتاق کودکانتان تا بخواب رفتن آنها سپری کنید

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت در کودکی