نوروفید بک


سؤال :

با سلام خدمت استاد ارجمند.من پسری دارم 9 ساله که از اختلال کمبود توجه رنج می برد ورفتار های تکانشی دارد.بروز احساساتش خیلی شدید است. چه ناراحتی وچه خوشحالی.خیلی هم زود رنج است. سر کلاس به صحبتهای معلم بی توجه است.با این که مطالب را زود می فهمد اما همیشه از سر بی دقتی اشتباه می کند.در انجام تکالیف و امور شخصی اش دچار مشکل است ودائم باید وظایف و کارهایش را به او گوش زد کردهمیشه وقتش سر مسائل بیهوده هدر می رود واین باعث ناراحتی زیاد من و پدرش شده.همیشه به خاطر این قضیه روابط بین ما وپسرمان خراب می شود.اخیراباروش درمانی نورو فیدبک آشنا شده ام آیا این روش مناسبی هست برای درمان.عارضه ای در بر ندارد واگرمناسب نیست من چه کار می توانم انجام دهم؟با تشکر.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم دو کار بکنید : 1 - اینقدر نگرانی و حساسیت بیجا برای مسایل ساده سن کودکی نداشته باشید 2 - در مواقعی که شما و فرزندتان آرام هستید ، بخواهید که خودش برنامه ای برای تغییر برخی رفتارهایش که قبول دارد اشکالاتی هرچندجزئی دارد ، ارائه کند و شما فقط یادآوری اش کنید که به برنامه اش پایبندی نشان بدهد

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت