دانش آموزی که وسایل دوستان خود را برمیدارد


سؤال :

با سلام بنده معلم پایه سوم ابتدایی هستم دانش آموزی دارم که وسایل دوستان خود را برمیدارد بعضی ها را برمی گرداند اما بعضی ها را برنمی گرداند.مادرش هم در جریان کار او هست و هر روز کیف او را می گردد البته خودش نمی داند که ما از کار او باخبر هستیم.او خانواده متدین و از نظر مالی خوبی داردو هیچ مشکل اخلاقی دیگری ندارد من او را مسؤول گمشده های کلاس کردم یعنی او وظیفه دارد هر چیزی را که پیدا کرد نگه دارد و بچه ها با مراجعه به او وسیله خود را بگیرند و یا هر چه در کلاس گم بشود او مسءول پیدا کردن آن است.بعد از این کار هم باز او یکی از وسایل دوستش را برداشته و اصلا نمی دانیم کجا گذاشته چون به خانه هم نبرده بود. البته او بچه ایست که دلش می خواهد مورد توجه قرار گیرد.فرزند اول است و یک خواهر کوچکتر از خودش دارد


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم اقدام شما هرچند از سرخیرخواهی بوده است اما در تنظیم اختلال وی نه تنها مانعی محسوب نمی شود که تقویت کننده هم هست . و هم می تواند پوششی باشد برای این رفتار معیوبش . علاوه بر این اگر بچه های دیگر هم بخواهند جایگاه او را پیدا کنند ( نقش و مسئولیت داشته باشند ) یاد می گیرند باید وسایل دیگران را بردارند و کارهای ناهنجار انجام بدهند !!! یکی از راههای درمان این اختلال آگاهی بخشی به عوارض آن است : این کودک باید بداند که وقتی به این اصرار درونی اش یا میلی که پیدا می کند پاسخ مثبت میدهد ( برداشتن پنهانی وسایل دیگران ) ، دارد به چه نتایجی مبتلا می شود : 1 - کسی با او دوست واقعی نمی شود چون می ترسد وسایلش را از دست بدهد 2 - کم کم همه از دور و برش می روند و تنها می ماند 3 - هرکسی چیزی گم کند خیال می کند او برداشته و هرقدر هم تلاش بکند که نشان بدهد بی گناه است فایده ندارد چون همه سابقه این رفتار را در او دیده اند و گمان می کنند دروغ می گوید 4 - والدینش خیلی غصه دار و شرمنده می شوند 5 - در آینده جایگاه و کار و نقش خوبی نخواهد داشت لازم است این نشانه ها و نتایج را در غالب داستانی که مستقیم نیست به این کودک برسد اگر پس از این آگاهی ها به کارش ادامه داد ، محروم سازی ( و به نوعی مشاهده نتایج پیش گفته ) ضرورت پیدا می کند

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت