تکالیف فرزندم


سؤال :

در خانه ما بیشترین وقت وتمرکز خانممم بر روی انجام تکالف فرزندمان میگذرد . که بیشتر مواقع به پرخاشگری وزد وخورد هم می انجامد . راه حلی میخواستم که بتوانم این مشکل را به نحوی خوب حل نمایم که هم پسرم تکالیفش را به موقع ودرست انجام دهد وهم همسرم نجات پیدا کند . ممنونم


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سن فرزندتان چقدر است ؟ اگر کودکی دبستانی ست به هیچوجه در خصوص انجام تکالیف درسی اش به وی سخت نگیرید آنچه در دوره دبستان اهمیت دارد ، ایجاد اشتیاق به مدرسه و درس خواندن در کودکان است نه اصرار به انجام تکالیف

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت