تحصیل


سؤال :

به نام خدا دخترم کلاس اول است علاقه خیلی زیادی به بازی دارد چگونه به اونظم ومدیریت بین بازی ودرس خواندن رایاد بدهم با تشکر


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم درس خواندن در دبستان ،‌ باید قسمتی از بازی کودک باشد ، نه رفتاری در تضاد با آن

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت