نحوه برخورد بافرزند اول در صورت فرزندآوری مجدد


سؤال :

باسلام.دختری دو ساله ونیمه دارم و2ماهه باردارهستم.لطفاراهنمایی لازم درمورد نحوه برخورد بافرزند اولم نسبت به فرزند دوم را بیان کنید


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم چند ملاحظه ضروری ست 1 - کودکتان از بارداری شما باخبر باشد ( فرزند دوم ناگهانی وارد خانه نشود ) از وقتی شکمتان بالا می آید و از روی شکم بزرگی رحم قابل تشخیص می شود به کودکتان وجود نی نی را در شکمتان خبر دهید و اجازه بدهید از روی شکم نازش کند ( از آن زمان ارتباط را برقرار کنید ) 2 - برایش توضیح بدهی او که بیاید چه احتیاج فراوانی به خواهری مثل تو دارد و هم بازی هم می شوید 3 - هنگام دنیا آمدن در بیمارستان برای دیدن نوزاد بیاید و در همان جا از طرف نوزاد و خوشحالی مربوط به زایمان او ، به کودکتان هدیه ای را بدهید که خیلی انتظارش را داشت و دوست داشت 4 - بعد از تولد به کودکتان بگویید که اگر او شیر می خورد و بیشتر در آغوش من است برای این است که مثل تو بزرگ و خانم نشده است 5 - در مواقع شیردهی و نگهداری نوزاد ، دخترتان را تحت عاطفه و نوازش عمیق قرار دهید و یا شوهر به طور ویژه به او رسیدگی عاطفی کند 6 - از توانمندی های او در برابر عجز نوزاد صحبت کنید ( حرف زدن ، در لباس جیش نکردن ، دندان داشتن و توانایی غذا خوردن ، دویدن و راه رفتن و ...)

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت