تربیت فرزند


سؤال :

به نام خدا با سلام چگونه از رفتار خوب یکی از فرزندانم تعریف کنم که برایش تشویقی باشد ودر مقابل فرزند دیگرم حسادت نکند با تشکر


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم فرد را تکریم نکنید رفتار را تکریم کنید وقتی رفتار تکریم شد ، بچه ها به جای حسادت بر دیگری و هر رنج دیگری ، یاد می گیرند که اگر طالب تکریم ند باید به آن رفتار مبارک عمل کنند . و کننده رفتارهم تکریم شده است همچنان که در رفتارهای بد و غلط هم نباید فرد را توبیخ کرد باید زشتی رفتار بد را معرفی کرد و آن بدی را نهی کرد

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت