کودک


سؤال :

سلام دکترازراهنمایی های خوبتون ممنونم برادری 6ساله دارم ک فرزندسوم واخرخانواده است درخانه بسیارارام وحرف گوش کن است اماوقتی فردجدیدی واردخانه میشود شروع ب اذیت طرف مقابل میکنداگرازافرادخانواده باشدبعدازساعتی ارام میشودامااگرمهمان غریبه ای بیایدمدام بهانه میگیردودوست داردمهمان هرچه زودتر برودشیوه درست برخوردبابیتابی هایش چیست؟؟؟؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم در وقتی که با کودک تنها هستید آرام و بدون اعتراض به او ، سعی کنید دلیل رفتارش را شناسایی کنید و شما تشخیصی نگذارید بگذارید خودش شرح دهد که چرا وقتی کودکانی می آیند این برخورد را دارد احتمال دارد نگرانی رقابت در عاطفه برداری از والدین داشته باشد

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت