نعوظ آلت


سؤال :

به نام خدا سلام پسر چهار ونیم ساله ای دارم که اکثر اوقات که اورا به توالت میبرم چه روز چه شب که خواب است التش حالت نعوظ دارد!مشکلی ندارد؟حساسیت زیادی هم نسبت به خانمها وعکسهای انان و حتی عکس های کتاب قصه اش دارد .اما نگران اینم که دچار بلوغ زود رس بشه. حالا ازین نعوظ التش و حساسیتش به جنس مخالف میترسم .ممنون از راهنمایی های خوبتون


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم انجام نعوظ خود بخود معرف حالت یا دریافت جنسی نیست اما خوب است توجه کنی ببینی تحریک جنسی ( دستمالی ) انجام میدهد یا نه

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت