حرف زشت زدن


سؤال :

با سلام مشکل اینجاست که کودکم این حرف های خر و گاو و سگ را خیلی کم استفاده می کند.در عوض مرتب می گوید این ناز من است ببین و یا به خواهرش می خواهد نشان دهد در این گونه موارد من حواسش را به موضوعی دیگر جلب می کنم یا از او می خواهم از آشپزخانه چیزی بیاورد یا می گویم بیا با هم نقاشی بکشیم و ... با این کارها کم تر شده ولی باز هم اگر بخواهد لجبازی کند باز می گوید لطفاً راهنمایی ام کنید. با تشکر


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم منظورتان را از این ناز من است نفهمیدم آیا منظورتان این است که کودکتان شلوارش را در می آورد و آلت جنسی اش را نشان میدهد؟

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت