تربیت کودک


سؤال :

با سلام در توصیه های روانشناسی حمایت و القای باهوش بودن کودک به خود وی مورد تاکید است . اما دختر 3 سال 3 ماهه ی ما هیچ تلاشی را برای یادگیری از خود بروز نمی دهد در هر بازی یا سرگرمی و بازی های مرتبط با اسباب بازی سریعاً از ادامه یادگیری و تلاش مایوس شده و با جمله من نمی توانم یا خودت انجام بده با ما برخورد می کند ! لازم به ذکر است کودک مذکور کودک با هوشی است گاهاً با مطالب انتزاعی سبب تعجب ما و دیگران می شود.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم تحلیل شما از هوش غلط است هوش قدرت درک و تحلیل و دریافت است ، نه الزاما قدرت عرضه و بروز یعنی اگر از شما بپرسند رانندگی ات چطور است و شما خیلی ماهر باشی ولی بگویی چندان تعریفی ندارد ، نمی شود راجع به قابلیت رانندگی ات قضاوت کرد .قضات وقتی درست است که دست فرمان شما حین رانندگی دیده شود در هوش هم اگر بچه مدعی شد بلد نیست یا نمی داند نمی شود قضاوت کرد که نمی تواند و یاد ندارد

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت