تربیت فرزند دو سال و نیمه


سؤال :

با سلامد دختر من 2.5 ساله است، هر عروسک جدیدی که براش میخریم، لباساشو درمیاره، یا دست و پاشو میکنه ، این کارش مشکل دار نیست


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم کودک شما در این رفتارش هیچ اشکالی ندارد اسباب بازی باید قدرت مانور و رفتار کودک را تامین کند . عروسک برای دختر وقتی اسباب مفیدی ست که مادر حس مادری را در بازی و قصه به او منتقل کند و بازی با عروسک را یادش بدهد یک مسئله ضروری دیگر برای انتخاب اسباب بازی ، انتخاب اسباب هایی هستند که در آنها دخل و تصرف و تغییر و چیدمان توسط کودک صورت بگیرد . مثل اسبابهایی که باید مرتب شوند ، چیده شوند ، باز و بسته شوند ، جدا و وصل گردند و مثل اینها

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت