رفتار صحیح دربرابر ترس کودک


سؤال :

با سلام...جناب دکتر حبشی من دختری پنج ساله دارم که از حشرات خیلی میترسد.طوری وحشتزده میشود که دستپاچه میشویم و واقعا نمیدانیم چه برخوردی بکنیم.با اینکه کم سن است اما منطقی ست معمولا وقتی نمیخواهم کاری را انجام دهد درباره چرایی خواسته ام برایش توضیح میدهم و قبول میکند و دیگر انجام نمیدهد..ولی دراین زمینه هرچه توضیح میدهم فایده ای ندارد...خیلی هم اهل تماشای کارتون است و به نقاشی هم خیلی میپردازد از طریق نقاشی حشراتی که باعث ترسش هستند وارد شدیم باز جواب نداد...با قصه سعی کردیم باز نشد...لطفا در این زمینه راهنماییم کنید چگونه برخورد کنم؟در محل زندگیمان حشرات زیادی تردد میکنند...با وجود ترسش شبها نمیتوانیم از خانه خارج شویم...منتظر راهنماییهای ارزشمندتان هستم..با تشکر


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم بجای تذکر دادن که حشره ترسی ندارد و تو نباید بترسی ، در مسیر از بین بردن ترسش اقدام کنید حشرات را در ظرف محصوری بیاندازید و کمک کنید دختر در دست شما آنها را از نزدیک ببیند و خودتان در حالی که دختر در حال مشاهده است ، حشره را روی دستتان بگذارید و اجازه بدهید روی بدن شما حرکت کند و پس از مدتی او نسبت به این ترس مقاوم خواهد شد. از هرگونه مواجهه ناگهانی و اجباری او توام با فشار و اصرار نسبت به حشرات پرهیز کنید کار دیگر این است که کودکان هم سن و سال وی همین مواجهه شما با حشرات را در دست و بدن خود در جلوی نگاه دخترتان انجام دهند

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت