ترس کودک


سؤال :

با سلام دختر کوچک 3 سال و سه ماه ای دارم که به شدت ترسوست. این ترس از بدو تولد با توست ! بصورتی که در دوران نوزادی اگر در خواب کامل هم بود و یک صدای کوچک می شنید می ترسید. الان هم در بیرون از خانه حتی لحظه ای از ما دور نمی شود ، در منزل هم به ندرت در اتاق خودش به تنهایی بازی می کند. مصداق: یکی از هم بازی هایش او را از لولو ترسانده و او به اشتباه از هر تاریکی و .. به عنوان هلو یاد کرده و می ترسد ، ما طبق صحبت های شما در سی دی تربیت فرزند به او هلو را نشان داده و گفتیم میوه است و خوردنی است اما این ترس کماکان پا برجاست


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم بدنبال بیرون کشیدن ترس از کودکتان نباشید هرقدر به این مسئله تمرکز کنید ترس را پایدار تر می کنید بجای پرداختن به ترس ، شجاع شدن ، مقاوم شدن ، تحمل کردن ، سختی کشیدن ، تنها شدن ( در یکی دو لحظه ) رادر بازی ها برایش برنامه ریزی کنید و خودتان در متن بازی ها باشید بهترین کار برای بردن ترس از این کودک امنیت بخشی از حضور والدین و نشان دادن تصمیم و توجه تان به حراست از وی است

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت