جدایی کودکم از مادر


سؤال :

سلام. دختری دارم 6/5 ساله از کودکی هیچ گاه حاضر نبود از من جدا شود. حتی شب ها روی یک تخت با ما می خوابید تا این که بعد از کلی تلاش موفق شدم اورااز خودم جدا کنم اکنون روزها که مهد می رود دیگر مشکلی ندارد و فقط شب ها حاضر نیست جدا بخوابد. اوایل تختش را کنار تخت خودمان گذاشتم و حالا حدود 3 ماه است که تختش را نیز جدا کرده ام ولی هر کار می کنم قبول نمی کند جدا بخوابد تا من پیش او نخوابم تنها به تخت خوابش نمی رود در ضمن این نکته را بگویم که بعد از این که خوابش ببرد من از تختش بیرون می آیم لطفاً من را راهنمایی کنید چگونه با این مشکل برخورد کنم.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم بارها در خصوص موضوع جداکردن اطفال از والدین در این سایت توضیح داده ام که هیچ بایدی برای جداکردن اطفال و کودکان از والدین وجود ندارد آنچه باید بطور جدی مراقب آن باشیم مواجهه و آگاهی اطفال از روابط حسی جنسی والدین است که باید کاملا از معرض آنها دور باشد برای این مراقبت هم هیچ نیازی به جدا کردن جای کودکان نیست و زوجین می توانند پس از بخواب رفتن کودکان در محلی دیگر ( مثل همان اتاقی که اصرار دارند کودک در آن بخوابد ) به روابط خود اقدام کنند کودک از جدا شدن توام با اصرار و فشار والدین ، علاوه بر اینکه دچار تصور دوست نداشتن و بی میلی آنها از فرزند می شود ، در تنها خوابی ( بویژه وقتی تنها کودک منزل است ) دچار ترس و ناامنی و وحشت شده خواب آرامی ندارد و از در و دیوار اتاقش گرگ و دزد و مرگ و سایر خطرهایی که می شناسد ریزش می کنند البته این منافاتی ندارد با اینکه اگر کودک تمایل دارد و استقبال می کند و جای مناسبی برایش تدارک دیده شده و بدون هیچ مقاومتی با تمایل خودش در اتاق جداگانه ای می خوابد ، زمینه سازی کنیم . اما الزام و باید در این امر مستوجب آسیب هایی ست که ذکر شد

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت