جدا خوابیدن دخترم


سؤال :

باسلام دخترم سه ماه دیگه سه سالش تمام میشود.دو سال اول در کنار خودمان میخواباندیمش. بعد از دوسالگی پایین تختمان برایش جا میانداختم.یکی دو ماهی است که دیگر در اتاقش میخوابد.اوایل برایش قصه میگفتم و خودش قبول کرده بود که وقتی خوابید من به اتاق خودم بروم.و معمولا تا صبح میخوابید ولی یکی دو هفته است که بشدت وابسته شده و باید تا صبح کنارش بخوابم.اگر بیایم اتاق خودم،وقتی بیدار شه میاد گریه خاص و لوسی میکنه و میگه بیا پیشم بخواب.امروز که به خودم اومدم دیدم یک هفتست که دیگه ثابت کنارش تا صبح میخوابم و پیش شوهرم نخوابیدم.دوست ندارم اینطوری.در ضمن از اول خودش تمایل داشت که تو اتاقش بخوابه.لطفا راهنمایی کنید که آیا همینطوری ادامه بدم یا هردفعه که میاد دنبالم بهاش مخالفت کنم و پیشش نخوابم؟ باتشکر


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم در اتاق خودش ، ولی با حضور خودتان تا مرحله بخواب رفتن ،‌ بخوابانیدش و به شکایت ها و یا مراجعه بعد از بیدار شدن از خوابش نگران نباشید و اجازه بدهید که چنانچه بیدار شد به اتاق شما بیاید اطفال معمولا با افزایش اطلاعاتشان از خطرات اطرافشان ،‌ نیازشان به حضور والدین بیشتر می شود و مسئله خاصی نیست و کافی ست با همین ملاحظات مسسله را پیش برد

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت