گوشش بدهکار درخواست ما مبنی بر مودب بودن نیست


سؤال :

با سلام دختر 3/5 ساله مان اصلاً حرف شنوی ندارد! با توجه به سفارش روانشناسان که می گویند مستقیم نگویید, به چه صورت برخورد خوب و , سلام کردن , مودب بودن را به او آموزش بدهیم؟ در حال حاضر در وهله اول برخورد دوستان خانوادگی اصلاً به ابراز احساساتشان پاسخ نمی دهد و از آنان رویگردان است. و در جمع ها و تنهایی هم اصلاً گوشش بدهکار درخواست ما مبنی بر مودب بودن نیست و کار خودش را انجام می دهد.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم این کودک سالم است و مشکلی ندارد والدین اش باید حساسیت بیجای خود و انتظارات غیرصحیح را کنار بگذارند برای دانستن بیشتر مسایل خوب است بسته آموزشی من با عنوان \" ملاحظات رشدی تربیت فرزند \" را ببینید برای تهیه آن از قسمت فروش همین سایت اقدام کنید

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت