نه گفتن به کودک


سؤال :

با عرض سلام و ادب سوالم اینه که چطور باید به بچه ها نه گفت که قشقرق به پا نکنن ،مثلا در مورد دخترم که اگه چیزی رو بخواهد و نشه که بهش بدم و بگم نه فورا میزنه زیر گریه و جیغ میکشه . ممنون از اینکه وقت می گذارید.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم برای مخالفت با درخواست های غلط کودکان از چند رفتار پرهیز کنید: 1 - مجادله کردن ( لجبازی ایجاد می کند) 2 - قانع کردن ( عاطفه مادر کودک را کم می کند) 3 - تسلیم شدن ( عادت پرخاشگری و اصرار درست می کند) کافیست خیلی آرام و بدون هیاهو و تندی بگویید درست نمی دانید و نمی کنید هرقدر هم کودک بی تابی کرد از خودتان رنج و تند خویی نشان ندهید

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت