پسر سه سال و نیمه.


سؤال :

به نام خدا. و یک سوال دیگه هم از خدمتتون دارم اینکه گاهی در مورد رفتنش با بقیه یا با ما به مهمانی یا هرجایی به شدت باهاش به مشکل میخوریم که بسیار جیغ و داد و فریاد میکنه که میخوام با عمو برم، میخوام با فلانی برم و از این قبیل. یا نمیخوام با شما برگردم خونه، میخوام بمونم، نمیخوام بیام خونه ی فلانی و .. هرکار هم میکنیم که با زبون، یا با تشویق و اینها راضیش کنیم نمیشه که نمیشه. حتی یک بار که ما جایی دعوت بودیم هرکار کردیم نیومد و رفت خونه پدربزرگش و ما تنها رفتیم. احساس کردم که اشتباه کردیم بعد از جیغ و دادهاش که اجازه دادیم نیاد. خواستم در مورد برخورد درست از شما راهنمایی بخوام.. سال نو رو به شما تبریک میگم ان شالله سال خوب و پر از برکتی در انتظارتون باشه. ممنونم از لطف همیشگیتون


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم اینکه اطفال بدون درنظر گرفتن درست و غلط یک رفتار ،‌ دنبال رسیدن به علاقه ها و تمایلاتشان باشند ،‌ یک امر کاملا طبیعی ست و اینکه برای پیشبرد درخواستشان از ابزارهایی مثل جیغ و فریاد ،‌ گریه های شدید و ممتد ،‌ خودزنی ،‌ متوسل شدن به دیگران ،‌اصرار و التماس ، و ... امثال اینها روی بیاورند هم ،‌ امری کاملا طبیعی ست و نیاید آنرا با پرخاشگری طفل اشتباه گرفت آنچه والدین باید یاد بگیرند این است که بدون رنجش از این رفتارهای کودک ،‌ با متانت و آرامش ، ضمن توضیح قواعدی که دارند ،‌ تسلیم فشار و رفتارهای بی تابی کودک نشوند ،‌ و برای این تصمیم هم نیازی به برخورد تند و پرخاشگرانه و شدید نیست

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت