حاضر جوابی


سؤال :

با سلام و خسته نباشی به نظر شما در مورد کودکی 4 ساله که وقتی کار اشتباهی می کند به او می گویم ( می خواستم تو را بغلت کنم ولی چون این کار را می کنی بغلت نمی کنم و ... ) در جوابم می گوید که خوب دوستم نداشته باش منم تو را دوست ندارم یا در دفتر نقاشی اش سگ می کشد و می گوید برو مامان را بخور .وقت های دیگر هم دفترش را باز می کند و می گوید سگه برو مامان را بخور من را دوست ندارد چه بکنم.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم برداشت شما از رفتار کودکتان ( اینکه گمان کرده اید دوستتان ندارد) درست نیست . نشانه اش هم این است که اگر نیم روز نباشید بی تاب می شود شما از این کارت پیداست خیلی با کودکت یک به دو می کنی . و برای موضوعات فراوانی احکام و قوانین متعدد گذاشته ای. سبک بگیر و راحت زندگی کن

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت