حاضر جوابی


سؤال :

اتفاقاً میدانم که نباشم خیلی بی تاب می شود و اصلاً هم سخت گیری نمی کنم و بسیاردر مورد کارهایش آزاد است و قانونی و قواعدی برایشان نگذاشته ام. مواقعی هم که با هم شوخی می کنیم یکی به دو می کنم که فکر نمی کنم در این مورد اشکالی داشته باشد آیا این طور نیست ؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم مجادله با کودک لجبازی را به او آموزش میدهد

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت