تربیت فرزند


سؤال :

به نام خدا باسلام دختر 5ساله ام را با توجه به علاقه خودش به کلاس نقاشی برده ام ولی از کلاسش استفاده ای نمی کندو یادگیری انچنانی ندارد ولی باز هم اصرار به رفتن به کلاس را دارد به نظر شما باید چه کنم با توجه به هزینه ای که پرداخت میکنم با تشکر فراوان


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم در این سن باید قصدتان ایجاد شوق و شادی در کودک باشد نه آموزش اگر مایل است و استقبال می کند ، به میزان فراگیری اش کاری نداشته باش و ببر

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت