عادات کودک


سؤال :

با سلام پسری سه ساله دارم که نزدیک سه هفته است از پوشک او را گرفتم ولی هنوز از جیش دو خود می ترسد و همیشه گریه می کند چه باید بکنم؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم جیش 2 ؟! کلمه مدفوع کردن مگر کلمه زشت یا توهین آمیزی ست که از این عبارت جعلی استفاده می کنید ؟! جای نگرانی نیست و کافی ست برای طفل توضیح بدهید که غذاهایی که میخورد بعد از جذب شدن مواد خوبش به بدن وایجاد رشد در کودک ، تفاله هایش به بیرون از بدن دفع می شود برای فهم کودک می توانید از تفاله هایی که از میوه ها دور می ریزید نشانه بدهید و طفل یاد بگیرد که باید مدفوع کند تا آن تفاله ها براحتی از بدنش بیرون بروند و برایش بگویید که همه آدمها از جمله بابا و مامان که هر بار به دستشویی می روند همین تفاله های غذایی از بدنشان خارج می شود

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت