استعدادیابی فرزند


سؤال :

باسلام و خسته نباشید نوزاد 6 ماهه ای دارم چگونه و از کی می توانم استعدادهای نوزادم را بشناسم و در جهت پیشزفت او کمک کنم ؟ عوامل افزایش هوش و استعداد کودک چیست ؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم استعداد یک چیز پنهان و پوشیده نیست که نیاز به کشف و شناسایی داشته باشد . کودکان در مسیر رشد خود و در مواجهه با ابزار و مسایل محیطی پیرامون خود بتدریج دو مسئله را نشان میدهند : 1 - تمایلات و توجهات 2 - قابلیت ها و مهارت ها وقتی کودکی سطح تمایلات و قابلیت هایش روی موضوعی فراوان ، فراگیر ، موثر و قابل اعتنا بود ، استعداد خود را معرفی کرده است . و والدین می توانند با پی بردن به آن و مشاهده این دو موضوع ، ابزار مربوط به آن را فراهم کنند تا کودک در مسیر توجه و قابلیتش میزان رشد خود را نمایش دهد

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت