تربیت فرزند


سؤال :

به نام خدا باسلام این مطلب که بچه های زیر دو سال نباید تلویزیون ببینند درست است یانه با تشکر


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم خیر مبنای درستی ندارد طفل در صفر تا دو سالگی از محیط اطراف و تصاویر و آواهایی که می شنود بتدریج به تشخیص ها و دریافت هایی می رسد منتهی نور مونیتور و تلویزیون بواسطه فوتون های نوری که دارد بهتر است زیاد و طولانی با چشم طفل در تماس نباشد بویژه تا هشت ماهگی و نیز از استماع صداهای بلند و آواهای خشن در اطفال پرهیز شود بین یک تا دو سالگی برنامه هایی که طفل شاهد آن است آرام و نوازشگر باشد نه تند و خشن و

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت