زدن کتک توسط کودک بزرگتر-کارگاه های بازی


سؤال :

خواهرزاده ام هشت ماه از پسر من که 16 ماهشه بزرگتر هست. وقتی بازی می کنند زیاد پیش می آید پسر من را می زند. هل می دهد یا با دست و پاهایش او را می زند. ما باید چه رفتاری داشته باشیم. پسر من خیلی نحیفتره برای اینکه آسیب جسمی نبیند می روم کمکش می کنم. می گویند توان حل مسئله را از بچه می گیرید. با پسرخاله اش چطور رفتار کنم؟ او می خواهد هر وسیله ای دست پسر من می بیند بگیرد پسر من هم با تمام وجود جیغ می زند و مجبور میشم بروم طرف پسرم را بگیرم. همین طور پسر من هم بوده بچه های دیگر که کوچکترند را بزند که نمی دانم عمدی بوده یا می خواسته نازش کنه! یک سوال دیگر هم داشتم به نظر شما بردن بچه قبل از پیش دبستان به خانه بازی و کارگاه های مادر و کودک مناسبه؟ ساعتی برگزار میشه . هدفم توانمندتر کردن بچه است.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم اینکه برخی گمان کرده اند آموزش کودک به دفاع از خویش به معنی مقابله کردن به مثل در برخوردها و درگیری هاست ، برداشت بسیار غلطی ست که کودک را به خشونت و پرخاشگری و حتی بروز خطرات شدید سوق می دهد دفاع از خویش به معنی این است که بتواند نیاز خودش را توضیح دهد و درخواستش را مطرح کند و در صورت مقاومت و مقابله کودک دیگر ، از مسیر مراجعه به والدین و دیگر بزرگترها ،‌ نسبت به پیگیری نیازش تداوم داشته باشد ،‌ نه اینکه درگیر بشود

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت