حرف نزدن فرزند


سؤال :

یا سلام آقای دکتر، پسرم پانزده ماه دارد از لحاظ هوش و شنوایی مشکلی ندارد اما هنوز حرف نمیزند، حتی مامان ، بابا را هم نمیگوید آیا طبیعی است؟ اجرتان محفوظ


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم اگر طفل تان آواها را ایجاد می کند ، جای هیچ نگرانی نیست

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت