حرف نزدن و آب بازی


سؤال :

با سلام و ادب پسرم هجده ماهه است و هنوز حرف نمیزند تنها \"آبا \"میگوید که آن هم مخاطب خاصی ندارد و تمام خواسته هایش را با جیغ میفهماندسه سوال دارم اول اینکه برای گفتار درمانی اقدام کنم؟دوم اینکه واکنشم در مقابل جیغهایش چگونه باشد؟ و سوم اینکه به آب بازی علاقه شدیدی دارد آیا مانعش شوم یا خیر؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم مسئله خاصی وجود ندارد و می تواند خیلی طبیعی باشد ممانعت در مسیر بازی و علاقه طفل ایجاد نکن ( اگر در حد متعادل است )

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت