حمام کردن طفل 4 ماهه


سؤال :

سلام دختر چهار ماهه ای دارم که زمان حمام کردن او مشکلی ندارم جز وقتی به سر شستن او می رسم گریه ای از روی ترس می کند. فکر میکنم برای کودکان این سن طبیعی باشد.می خواهم بدانم اگر تعداد دفعات حمام کردنش را بیشتر کنم برایش عادی خواهد شد یا اینکه نه به همین منوال خواهد بود؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم این ترس در کودکان طبیعی ست و بیشتر ناشی از این است که در موقع شسته شدن سر ، چشم هایشان بسته می شود و ریخته شدن آب روی صورتشان ضمن بستن چشم هایشان موجب می شود از ترس نرفتن آب در دهانشان ، نفس نکشند می توانی دستت را سایبان چشم هایش کنی و روی سرش آب بریزی

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت