تربیت فرزند


سؤال :

باعرض سلام وخسته نباشیدفرزندی یک ونیم ساله دارم که خجالتی وترسو وبسیاربهانه گیراست ازتعطیلات عیدمن هیچی نفهمیدم ازبس اذیت کردازجمع فراریه غذا اصلانمیخوره یکسره بهانه شیرمیگیردخیلی سبک شده فرزنداولمه وهرجامیروم دنبالم میاددرخانه یکسره دست مرا میگیردوهمش میترسددرحالی که من اصلاتنهایش نذاشتم که بترسدازجدایی.ولی نمیدانم چرااینقدرحواسش هست که ازمن جدانشودایاامکانش هست درفایل صوتی به من یاددهیدکه چه بازی هایی اورا ازمن جدا میکندشجاع ودارای اعتمادبه نفس میکندنه محبت ونه دعواکارساز است دیشب انقدرگریه کردم که دعواش کردم دلم میخوادبچم شجاع وقوی باشه به شخصیتش لطمه نخوره ولی خستم کرده وحشت دارم ازاینکه بیداربشه نمیدونم دیگه باید چجوری برخورد کنم که مثل بقیه بچه هااهل بازی بشه ودست ازسرمن برداره کارهای خانه رونمیزاره انجام بدم همش لباسم رومیکشه بیاپیش من دیگهازاینکه یک لحظه منوبه حال خودم نمیزاره صبرم خیلی کم شده یکسره درحال گریه ونالیدنه ممنون ازوقتی که میذارید


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم بیشتر بنظر می رسد مسئله کمی تحمل و زودرنجی شما باشد تا فشار نگهداری طفل به طفل یاد بدهید که برای جذب توجه شما ، نیازی به بیقراری کردن و همراهی مدام شما ندارد و این یاد دادن را باید از طریق عاطفه ای که می دهید ،‌ همراهی و حضوری که عرضه می کنید و بازی که با او می کنید انجام دهید . گاهی کودک عاطفه را می گیرد ،‌ همراهی و حضور مادر را مطالبه می کند و شما را به بازی با خود می خواند ،‌ اینها همه مغایر با سفارشاتی ست که من کرده ام نکته دیگر این است که در بازی هایی که تدارک می بینید او را از خود دور کنید . مثل اینکه جایی قایم شود که مامان پیدایش نکند .

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت