نا آرامی بچه


سؤال :

با سلام کودک بنده 5ماه دارد .شبها وقتی لامپ های اتاق را خاموش میکنیم بچه شروع به گریه ونا آرامی می کند. و اگر لامپها را روشن کنیم دیگر آرام نیست وتا نیمه شب بهانه گیری میکند .دلیل چیست وچه کنیم؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم اینکه اطفال در هنگام بخواب رفتن بیقراری کنند ، امری طبیعی ست و مقاومت در برابر از دست دادن حضور و مشاهده اطرافیان است طفل را در کنار خودتان بخواب برسانید

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت