تربیت کودک و تکرار درخواست


سؤال :

سلام؛ پسر 2 ساله ام هر درخواستی دارد 20 بار پشت سرهم تکرار میکند؛ مثلا آب آب آب...؛ اگر درخواستش معقول باشد که میرسد اما اگر نا معلوق باشد و درخواستش را رد کنیم تا 2 ساعت خواسته اش را تکرار میکند. عکس العملهای من در این مدت (5 ماه) بی توجهی، نشنیدن و جواب دادن (برای درخواست های معقول، مثلاً میگوید آب، بالافاصله میگویم چشم الان می یارم اما تا رسیدن به آب 20 بار دیگر تکرار میکند) (برای درخواست های نا معقول میگویم نه، توضیح میدهم؛ میگویم اگر 100 بار هم بگی نمیدم) گاهی قبول میکند و تکرار تمام میشود اما در درخواستهای بعدی باز هم تکرار تکرار تکرار با او چگونه رفتار کنیم تا دست از تکرار بردارد. با تشکر


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم تکرارهای طفل بیانگر اصرار و فشارش نیست کافیست نسبت به تکرارهایش تحریک نشوید

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت