مقاومت به دستشویی رفتن


سؤال :

سلام؛ پسر 2ساله ای دارم که برای عوض شدن و دستشویی رفتن مقاومت میکند، با آرامش کامل برایش توضیح میدهم که اگر عوض نشود میسوزد و... سپس قبول میکند و برای دستشویی رفتن (حتی برای شستنش) در صورتی که از کوچکی شستشو میشده مقاومت میکند حتی با وجود جایزه و تشویق و... و با اکراه به دستشویی میرود، آیا برای گرفتن او از پنپرز اقدام کنم؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم بله بجز شورت و شلوار هیچ پوشکی تن کودک نکنید و آموزشش بدهید که دستشویی را در محل مخصوص آن انجام دهد و بدانید در ابتدای کنترل ادرار نوبت هایی از دفع ادرار طبیعی ست کودکان که 24 ساعت بازی کردن را می پسندند از اقدام برای دستشویی اجتناب می کنند و شما می توانید با بازی نشان دادن دستشویی رفتن، این میل را ایجاد کنید منتظر اعلام کودک هم نمانید وقتی از نظر فاصله دستشویی کردن انتظار ادرار داشتن کودک را دارید سراغش بروید

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت