دستشویی رفتن کودک


سؤال :

سلام؛ پسر ی دارم که نزدیک به سه سالش است حدود شش ماه است که او را از پوشک گرفتم با اینکه خودش هر وقت دستشویی دارد می گوید اما حدود چهار الی پنج ساعت خودش را نگه میدارد و من هرچه در این مدت به او میگویم بیا به دستشویی برویم نمی آید و موقعی که دستشویی را میگوید دیگر نمیتواند خودش را نگه دارد و دم دستشویی شلوارش را خیس میکند به نظر شما باید چکار کنم اگر او را با تشویق یا تنبیه به دستشویی ببرم درست است تا کم کم خودش عادت کند و زودتر به دستشویی برود مثلاً دیروز تا چند ساعت دستشویی نرفت و من چند بار به او گفتم و موقعی دستشویی رفت که دیگر نمیتوانست خودش را نگه دارد و من هم گفتم حالا که این کار را کردی و زود به دستشویی نرفتی تا دو روز بهت بستنی نمیدم چون خیلی بستنی دوست داره. به نظرتون این کار درسته


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم کار درست در خصوص تشویق اطفال به مدیریت ادرار و مدفوع خودبخودی، دو رفتار زیر است 1 - از هر گونه تمرکز و تاکید و پافشاری و اصرار به انجام این عمل در کودک پرهیز کنیم و برایش شرح بدهیم که انجام این کار، به عهده خودش است 2 - به کودک شرح بدهیم که ما طفلی را دوست داریم و به او خدمات محبت و سایر رسیدگی ها را می کنیم که کار درست را انجام دهد و چون کار درست، رفتن به دستشویی و پاک نگهداشتن لباسهای خود است، چنانچه مغایر با آن عمل کند، از آن محبت و توجه و رسیدگی دوری می کنیم. و این توضیح را باید قبل از خطای کودک بدهیم، نه به عنوان تنبیه او و فشار بر وی. و وقتی مرتکب خطا شد، با نرمی و آرامش، و بدون هر هیاهو توضیح می دهیم که بر حسب شرحی که داده بودیم، دوست داریم توجه و رسیدگی کنیم و لی نمی توانیم.

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت