پستانک


سؤال :

آیا استفاده از پستانک برای کودکان مضر است؟؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم اگر پستانک جایگزین مکیدن پستان شود، مضر است اما اگر کودک پستان مادر را می مکد و مکیدن های قابل و محکم و بادامی دارد، منعی ندارد که پستانک هم بمکد البته مکیدن پستانک می تواند نفخ های کودک را تشدید کند، چون عموماً اطفال در هنگام مک زدن به پستانک قدری هوا به معده خود می فرستاند که با کشیدن شدن روده ها ایجاد دردهایی می کند که به آن نفخ می گویند

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت