بیقراری دخترم


سؤال :

سلام؛ دختر بیست ماهه ی من مدام گریه می کند بی قرار است و ضمن گریه می پرسد این چیه این چیه و به همه چیز اشاره میکند و من هم با صبوری توضیح میدهم تمام وقت من به نگهداری فرزندم میگذرد خواب راحت و طولانی هم ندارد غذا هم خوب نمیخورد فقط روزی صد بار شیر میخواهد و همینطور شبها هم مدام بیدار میشود و شیر میخورد. من کارمندم و دخترم از ساعت هشت صبح تا دو در مهد کودک است ظاهرا در مهد دختر خوبی است نگران و خسته هستم آیا نیاز به مشاوره دارم


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم اگر به درآمد ناشی از کارمندی محتاج و درمانده نیستید، از شغلت انصراف بده تو کار اول و آخرت مادری ست و شغل برای زن یک انحراف محسوب می شود بیشتر رفتارهای این کودک ناشی از نیاز مبرمش به حضور جدی و توجه مستمر و بدون قطع مادر است

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت