تربیت فرزند


سؤال :

باسلام الان که دخترم 5 ساله شده تازه فهمیدم که چقدر باید با او بازی میکردم و برایش وقت میگذاشتم ولی متاسفانه همیشه کارهای خانه و مرتب بودن خانه برایم مهمتر بودند خیلی عذاب وجدان دارم که چقدر در حق دخترم کوتاهی کردم نمیدانم چطور میتوانم جبران این 5 سال را تو 2 سال قبل از مدرسه بکنم خواهش میکنم کمکم کنید با تشکر


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم مشخصاتتان مرد است ولی توضیحاتتان نشان میدهد مادرش هستید نگرانی تان بی مورد است اگر مادرش هستید بجای نگرانی و سرزنش خود، برایش مادری کنید

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت