تربیت کودک


سؤال :

سلام؛ همسرم از پسر 4 ساله ام انتظار زیادی دارد که هیچ وسیله ای را دست نزند خراب کاری نکند و مدام او را با به یادآوری خرابکاری هایش تحقیر میکند و در نهایت مرا عامل بی تربیتی پسرش میداند دخالتم باعث دعوا شده و بی تفاوتیم باعث بغض و عقده ای شدن پسرم از جمله اینکه میگوید من جهنم میرم. بدم. خدا منو دوست نداره منم دوسش ندارم نمیدونم چطور باهمسرم صحبت کنم اون من رو قبول نداره وحرفام هیچ اهمیتی براش ندارد


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم دوکار بکنید: 1 - از ایشان بخواهید در نحوه برخورد با فرزند مشورت بگیرد 2 - بسته آموزشی با عنوان "ملاحظات رشدی تربیت فرزند" را ببیند

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت