خروج از درونگرایی


سؤال :

سلام؛ میخوام با فرزندانم طوری رفتار کنم که درونگرا نشوند و احساساتشون رو بروز بدن و در حقیقت برونگرا باشند. پسرم قدری درون گرا به نظرم میاد که حرف و احساسش رو به کسی نمیگه و خیلی هم اجتماعی نیست. چه طور برخوردی برای چنین نتیجه ای مناسبه؟ ممنونم.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم تقسیم به درونگرایی و برون گرایی، تقسیم درستی نیست آدمها باید در مسیر رشدی شان یاد بگیرند که از یک طرف حریمها و حدودها را رعایت کنند و از طرف دیگر قدرت عرضه و بروز و طرح نیازها و مسایلشان را داشته باشند آنچه شما باید به فرزندت یاد بدهی این دو قاعده است و در بچه ها با مشاهده این حریمداری ها و عرضه و بروزها،‌ و نیز میدان دادنهای مرتبط با آنها،‌ چنین تربیتی ممکن می شود

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت