زمان مناسب جهت بچه دار شدن خانم ها


سؤال :

با سلام؛ موقع مناسب جهت بچه دار شدن خانم ها چه سنی است. آیا فرزند کانون زندگی رو محکم میکنه یا نه.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم نیازمندی های فرزندآوری: 1 - تمایل زن و شوهر 2 - احساس آمادگی و اقبال از طرف زن 3 - حل کردن موانع ذهنی زن از ناحیه شوهرش (اگر شاکی و نگران مسایلی در مردش هست باید برطرف شود) 4 - حمایت عاطفی و رفتاری قوی از طرف مرد به زن برخی از آثار مبارک فرزندآوری: 1 - وسعت رزق الهی 2 - زمینه ای برای رشد مرد و زن 3 - عمیق شدن روابط مرد و زن 4 - اعتماد و آرامش زن به زندگی 5 - تجربه شیرین و بی بدیل پدر مادری 6 - افزایش ظرفیت روانی زن و مرد

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#اهمیت و ضرورت