بی مسئولیتی و اعتیاد شوهرم


سؤال :

سلام؛ شوهر من ترک اعتیاد نمی کند موقت ترک می کند چند ماهی قرص می خورد و باز دوباره شروع به مصرف می کند دو نتیجه مفید بعد از فرزندآوری برای زندگی من کدام است که شما گفته اید؟ با تشکر


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم گسترده کردن زندگی و تعمیق بخشی به آن وقتی ارزشمند است که اعتماد به استقرار و پایداری آن هم ممکن باشد و جون اعتیاد و آلودگی به آن، از جمله عوامل گسست و ناپایداری زندگی و حفظ تعهدات مرتبط با آن است، لازم است از این اشکال و آلودگی زندگی را پاک کرد اثرات آوردن فرزند به زندگی، در صورت رعایت اصل فوق فراوان است و یکی از آنها ریشه گرفتن و قوی شدن همسری زوجین و ایجاد مسئولیت در والدین است

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#اهمیت و ضرورت