رابطه من و همسرم بعد از سقط جنین


سؤال :

سلام؛ یه چند وقتیه رابطه منو همسرم کم شده یعنی از موقعی که من زایمان کردم اینجور شده در صورتی که بچه ما هفت ماهه سقط به دنیا اومد و ضربه بد روحی به من وارد کرد با همه این احوال رابطمون کم شده در صورتی که قبلاً اینطور نبوده یک دفعه یک فیلم مزخرفی از اینترنت گرفته بود تا امرو هنوز هیچ چیز در مورد اون فیلم بهش نگفتم راهنمابیم کند


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم افکار پریشان تو ناشی از رنجش و افسردگی بعد از اتفاق زایمانت است و اصلاً واقعی نیستند ضمناً یک فیلم دیدن به معنی اینکه تو را نمی خواهد و این چرت و پرت ها نیست لازم است بدون نسبت دادن، از شوهرت بخواهی که به تو توجه و رسیدگی بیشتری کند برایش توضیح بده که چون مسئله زایمان پیش آمد خیلی حساس و زودرنج شده ام و نیاز دارم آرامم کنی

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مدیریت دوران بارداری