سقط جنین


سؤال :

باسلام؛ من حدودسه سال است ازدوج کردم و در یک سال اخیر خانم بنده دو مورد سقط جنین در یکی یک ماهگی و یکی در چهار ماهگی داشته که این عمل خود به خود انجام میشود از شما برای این مسئله که موجب ناراحتی خانم شده راهنمائی می خواستم.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم در مواردی که سقط جنین تکرار می شود لازم است ویزیت و مشاوره با یک متخصص زنان مجرب برای شناسایی علت آن انجام شود البته این ویزیت به معنی وجود مانعی برای فرزند دار شدن نیست و نگران شدن شما و خانمتان قبل از بررسی علت آن بیجا و اضافی ست بسیاری از عوامل سقط جنین قابل پیشگیری یا درمان هستند که پس از شناسایی علت آن، درمان لازم از ناحیه درمانگر تجویز می شود سعی کنید از گمان ها و نکند ها و مباداهایی که مخرب هستند ذهن خود و خانمتان را با این پیگیری و شناسایی، دور کنید

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مدیریت دوران بارداری