اسپرم


سؤال :

چگونه اسپرم مرد برای بارداری زیاد و قوی و با سرعت می شود


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم اگر در بررسی اسپرموگرام مرد، تشخیص کمی تعداد یا سرعت و فعالیت اسپرم گزارش شده است، لازم است توسط ارولوژیست بررسی صورت گرفته بر حسب عامل آن درمان تجویز شود مسایل مختلفی هستند که عامل این مشکل می شوند و نیاز به بررسی آزمایشگاهی و بالینی ست

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مقدمات تصمیم