بارداری ناخواسته


سؤال :

سلام؛ چند ماهی بود همسرم و اطرافیان پیشنهاد و اصرار داشتند که پسرم خواهر یا برادر داشته باشد ولی من نتوانستم تصمیم قطعی بگیرم تا اینکه حالا متوجه شدم باردارم مدام یه استرس و اضطراب دارم دوست ندارم با همسرم صحبت کنم در میان بگذارم یا حتی نزد پزشک برم حاضر نیستم جایی بروم یا با کسی روبررو شوم. همسرم از رفتارهای من ناراحته ولی من دست خودم نیست ازش دلخورم عصبانیم، از تصمیم به بارداری میترسیدم حالا هم که بدون هیچ برنامه ای، رعایت یکسری مسایل باردار شدم خیلی اذیت میشم حتی دلم میخواد گریه کنم، هر روز خدا رو شکر میکنم ولی خودم فهمیدم که حال خوبی ندارم. چیکار کنم


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم چنین عنایت بزرگی از طرف خداوند جای شادمانی و شکرگذاری دارد. چه بسیار زوجهایی که با هزینه کردن میلیونها تومان و اشک و آه فراوان، موفق به بارداری نشده اند. آنوقت شما با این نعمت بزرگ روبرو شده ای و باید شکرگذار خالق باشی، ناراحت و شاکی هستی!! شاید بگویی من آماده نبودم و قصدش را نداشتم!‌ مگر خیال کرده ای مخلوقات خداوند با اجازه شما ایجاد می شوند!‌ خلقت کار اوست و کار تو شکرگذاری بر نعمت است بجای این ناراحتی ها و نگرانی های بیجا، ببین چه چیزهایی خشنودت می کند آنها را به همسرت بگو تا با فراهم کردن آنها موجبات رضایتت را فراهم کند

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مدیرست دوران بارداری