قلیان کشیدن خواستگار


سؤال :

باعرض سلام خواستگاری دارم که درجلسه اول که معارفه بود گفت سیگار نمیکشد ولی قلیان میکشد مثلا اخر هفته ها که با اقوامشان جمع میشوند میکشند این درحالی است که من و خانواده ام افرادی که اهل قلیان هستند را اصلا قبول نداریم و سطح پایین و حتی احمق میدانیم.من به ایشان گفتم که مخالف قلیان هستیم و ایشان گفتن که یکدفعه نمیتوانند کنار بگذارند چون بقیه میگویند از همسرت میترسی!ولی کم کم کمش میکنند و از من خواستند به خانواده ام نگویم که من به مادرم گفتم به نظر شما این خواستگار قابل بررسی است؟این درحالی است که من بشدت به بوی هرنوع قلیان و ... حساسیت دارم و از این طور افراد متنفرم به نظر شما به او فرصت دهم کنار بگذارد در حالی که معتقدم شدنی نیست


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم در موضوع قلیان کشیدن 2 مسئله وجود دارد : 1 - وابستگی به این مواد و رفتار قلیان کشیدن که عموما افراد مبتلای به آن با تاثیر و درخواست و توصیه اطرافیان و حتی الزام و اجبار آنها قادر و موافق به رها کردن آن نیستند . گاهی از سرناچاری وعده نیم بندی می دهند ( مثل همین خواستگار شما ) ولی بعدا مایل و قادر به رعایت آن نیستند 2 - مسئله مهمتر از اولی ، شخصیت فکری رفتاری این افراد است . عموما مبتلایان به آن ( بویژه امروزی آن - چون قلیان در گذشته ای مثل یکی دو نسل قبل جایگاه و مقدمات دیگری داشت ) دارای یک اشکال و اختلال اساسی در نوع ساختار شخصیتی خود هستند که با وجود ترک قلیان به کمک دیگران ، از آن ساختار خیلی دور نمی شوند و این مصیبتی پایدار برای یک زندگی ست

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#دخانیات