پرده بکارت


سؤال :

باسلام من 15روز ازدواج کردم ولی همسرم همچنان باکره هستن وقتی میخوایم نزدیکی کنیم احساس درد دارن به همین دلیل میترسن و موفق نشدیم آیا میتونیم از ژل بی حسی استفاده کنیم


جواب :

سلام اول یک پزشک زنان معاینه کنه که واژن عفونت نداشته باشه از تکنیک اول معاشقه کامل، بعد تو بخواب اون رو استفاده کنید بزار به آرومی خودش بشینه

عکس مشاور
مشاور: حسین جواوی
مدیر طرح

email edu.javadi@yahoo.com

کلید واژه ها:


#مسائل پزشکی